Η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από την αδυναμία δυναμικού ξεπεράσματος της καπιταλιστικής κρίσης. Αδυναμία η οποία προκαλεί πλέον τόσο την συνέχιση της επίθεσης σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων στο εσωτερικό, όσο και στην ένταση των ανταγωνισμών μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων στο διεθνές πεδίο.

 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο συμβολής σε .pdf