Ο Γιώργος Κουβακάς είναι υποψήφιος βουλευτής στην Ημαθία με την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ.