Ο Γιώργος Τζαμαδάνης είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α' Θεσσαλονίκης με την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ.