Τοποθέτηση της Αριστερής Συσπείρωσης στην εκδήλωση του ΝΑΡ "Για ένα σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης" στις 12/12/2015 στην ΑΣΟΕΕ