Τοποθέτηση της Αριστερής Συσπείρωσης στην εκδήλωση του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση "Για ένα σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης" που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2016 στην ΑΣΟΕΕ