Στο "Βήμα Διαλόγου" φιλοξενούνται τοποθετήσεις και απόψεις συντρόφων, χρήσιμες για  τον προβληματισμό και την προώθηση του διαλόγου εντός της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Οι τοποθετήσεις αυτές, δεν εκφράζουν την οργάνωση, αλλά τους συντάκτες.

Με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου στην Βουλή στις 7/11/12 σφραγίζεται στο πολιτικό επίπεδο η συνέχιση μιας περιόδου με συντριπτικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και την κοινωνική πλειοψηφία. Βασικό στοιχείο στην μνημονιακή πολιτική είναι η μείωση του μεριδίου της εργασίας στο παραγόμενο κοινωνικό προϊόν, η μείωση του κόστους εργασίας και η μείωση του κοινωνικού μισθού.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΛ.ΣΤΑΤ

grafima mixanikoi sam

Οι μηχανικοί δεν εξαιρούνται της ευρύτερης πολιτικής και οικονομικής κατάστασης. Με στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΤΕΕ και περιλαμβάνονται στο δελτίο τύπου της 05.10.12,
 > από τους 97.697 ασφαλισμένους στον κλάδο υγείας του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, οι 25.117 δεν έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές και δεν έχουν περίθαλψη. Ενώ 7.897 ασφαλισμένοι επίσης αδυνατούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις εισφορές τους και έχουν προβεί σε ρύθμιση

 > το Ά εξάμηνο του 2012 εξοφλήθηκαν 43.104 από τα 69.361 ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν, ενώ το ΄Β εξάμηνο εξοφλήθηκαν 46.166 από τα 68.489, δηλαδή 3.000 λιγότερα

 > το έτος 2007 στο Ταμείο εγράφησαν 4.126 νέα μέλη του ΤΕΕ,

     το έτος 2008 στο Ταμείο εγράφησαν 4.426 νέα μέλη του ΤΕΕ,
     το έτος 2009 στο Ταμείο εγράφησαν 4.428 νέα μέλη του ΤΕΕ,
     το έτος 2010 στο Ταμείο εγράφησαν 4.293 νέα μέλη του ΤΕΕ,
     το έτος 2011 στο Ταμείο εγράφησαν 3.478 νέα μέλη του ΤΕΕ,
     το έτος 2012 έως 29/9/12 στο Ταμείο εγράφησαν 1.595 νέα μέλη του ΤΕΕ


 > το έτος 2010 ο κλάδος μηχανικών του ΕΤΑΑ εμφανίζει πλεόνασμα 214,6 εκ. €
     το έτος 2011 ο κλάδος μηχανικών του ΕΤΑΑ εμφανίζει πλεόνασμα 378,0 εκ. €

Η επίθεση δεν έχει χαρακτηριστικά εκπροσώπησης υλικών συμφερόντων μιας μερίδας μηχανικών εις βάρος άλλων, όπως χαρακτηριστικά συνέβαινε την περίοδο του εκσυγχρονισμού, αλλά έχει πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά. Οι αυτοαπασχολούμενοι ή συνεργαζόμενοι σε μικρά γραφεία ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι, πλήττονται εξίσου. Με την εφαρμογή των πολιτικών του μνημονίου στο χώρο των μηχανικών, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν διαλυθεί μια σειρά από δικαιώματα και κατακτήσεις πάνω στους όρους άσκησης του επαγγέλματος.

Μάλιστα όπως συνήθως συνέβαινε, έτσι και τα τελευταία 2,5 χρόνια, η ηγεσία του ΤΕΕ όχι μόνο δεν αντιστάθηκε, αλλά συνέβαλλε και διευκόλυνε με συγκεκριμένο τρόπο την εφαρμογή των πολιτικών του μνημονίου στο χώρο των μηχανικών. Συνοπτικά έχουν συμβεί τα εξής:

1. Μισθοί

Για τους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες, υλοποιήθηκε η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών με απελευθέρωση του κάτω ορίου και φράγμα στο άνω όριο της αξίας της αμοιβής για μελέτες και επιβλέψεις που απαιτούσαν την υπογραφή Διπλωματούχου Μηχανικού.

Η ηγεσία του ΤΕΕ αποδέχτηκε τον ρόλο του κυβερνητικού συνοδοιπόρου, νομιμοποιώντας και παγιώνοντας μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών για τα αυθαίρετα και τις ηλεκτρονικές αμοιβές το νέο ύψος των αμοιβών στην αγορά.

Καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους μισθωτούς μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα. Υπογεγραμμένες κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ από τα σωματεία ΣΜΤ, ΣΤΥΕ, ΣΤΕΒ με τους αντίστοιχους εργοδοτικούς φορείς καταγγέλθηκαν μέσα στις δυνατότητες του νόμου για τη μετενέργεια, από τους ίδιους τους εργοδοτικούς φορείς των μηχανικών (μελετητικά γραφεία, εργολήπτες, κλπ). Αποτέλεσμα ήταν η υπογραφή μόνο μιας ΣΣΕ μεταξύ του ΣΤΥΕ και της ΠΕΔΜΗΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και μάλιστα με μειώσεις 18%. Οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις παρέμειναν αμετακίνητες σε απαιτήσεις μειώσεων 45%.

Σήμερα από τους περίπου 30.000 τυπικά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μόνο περίπου 300 καλύπτονται από την ΣΣΕ του ΣΤΥΕ, η οποία όντας μη υποχρεωτική, αφορά μόνο τα μέλη του ΣΤΥΕ που εργάζονται σε εργοδότες που ανήκουν στην ΠΕΔΜΗΕΔΕ. Επιπλέον με την καταγγελία της σύμβασης του ΣΜΤ η οποία κάλυπτε και μισθωτούς με μπλοκάκι, όλοι οι μισθωτοί μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως της τυπικής σχέσης εργασίας, βρίσκονται στο έλεος της ατομικής διαπραγμάτευσης.

Η ηγεσία του ΤΕΕ περιορίστηκε σε μια στάση ουδετερότητας μέχρι παρεξηγήσεως απέναντι στα μέλη του, τα οποία ως μέλη των Δ.Σ. των εργοδοτικών ενώσεων κατήργησαν τις ΣΣΕ. Σε ότι δε αφορά τη θεσμική σχέση του με τις εργοδοτικές οργανώσεις αυτή παρέμεινε αδιατάρακτη, δεδομένου ότι εξελέγη και στηρίζεται από αυτά τα συγκεκριμένα εργολαβικά και εργοδοτικά συμφέροντα.

Για τους συναδέλφους μηχανικούς του Δημοσίου, οι μισθολογικές περικοπές άγγιξαν κατά μέσο όρο το 40%, ενώ το 1/3 απειλείται ανοιχτά με απόλυση.

Η ηγεσία του ΤΕΕ συνέχισε να συντάσσεται με το πιο συνεπές κυβερνητικό κομμάτι της ΕΜΔΥΔΑΣ, το οποίο από τη μια κατήγγελλε στα λόγια τις πολιτικές περικοπών και από την άλλη ψήφιζε τις κυβερνήσεις του μνημονίου.

2. Επαγγελματικά Δικαιώματα

Η θεσμοθέτηση ενδιάμεσων φραγμών όπως σεμινάρια και εξετάσεις για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων αποτέλεσε την πρόβα για την απαξίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο πτυχίο. Η πολιτική που εφαρμόστηκε θέλει το πτυχίο γυμνό από επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία θα αποδίδονται τμηματικά και ανά περιορισμένο επαγγελματικό αντικείμενο μέσα από μια επιστημονικά αμφιλεγόμενη και κοστοβόρα διαδικασία πιστοποίησης.

Η ηγεσία του ΤΕΕ όχι μόνο δεν υπερασπίστηκε τα αυτονόητα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών που μπορούν να προβαίνουν σε ενεργειακές επιθεωρήσεις χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση, αλλά επιδίωξε να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην διαδικασία πιστοποίησης.

Κραυγαλέο δείγμα της εξαπάτησης στην οποία υπέβαλλε η ηγεσία του ΤΕΕ τους συναδέλφους, ήταν η διαβεβαίωση ότι ο σεμιναριακός κύκλος των ενεργειακών επιθεωρητών των ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ από τον θα ήταν υπεραρκετός για την άδεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Οποία εξαπάτηση! Όχι μόνο δεν ζήτησε συγνώμη, όχι μόνο δεν επέστρεψε τα χρήματα που οι συνάδελφοι έδωσαν από το υστέρημά τους, τώρα τους καλεί να επαναλάβουν όλα τα σεμινάρια με 20% έκπτωση!!! Αντί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μηχανικών τους κλέβει και από πάνω.

3. Ασφαλιστικό

Με βάση το 2ο μεσοπρόθεσμο οι απώλειες των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να ισοσκελιστούν με αναδρομική αύξηση των εισφορών για όλους τους εργαζόμενους με μπλοκάκι αναδρομικά από 1.7.2011, ως εξής

grafima2 

Η ηγεσία του ΤΕΕ υποστήριξε και συνεχίζει να καλύπτει πολιτικά τους εκπροσώπους του ΤΕΕ Γμβρίλη (ΠΑΣΚ), Στασινό (ΔΜΚ), Βασιλείου (εργολάβοι) οι οποίοι στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ στις 23.08.2012 ψήφισαν ομόφωνα την εφαρμογή των παραπάνω αυξήσεων.

Το πρώην ΤΣΜΕΔΕ και νυν κλάδος μηχανικών του ΕΤΑΑ ανήκει στους φορείς των οποίων τα αποθεματικά υποχρεωτικά βάσει του ν.2469/97 κατατίθενται στον λογαριασμό Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία δήθεν επιλέγοντας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου μεγάλης διάρκειας και υψηλών τοκομεριδίων ασκούσε επενδυτική πολιτική για λογαριασμό των δικαιούχων.
Στην πραγματικότητα μετακύλυε την δανειακή επισφάλεια των δανειστών του Δημοσίου από τις ιδιωτικές τράπεζες στα ασφαλιστικά ταμεία, μετατρέποντας τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων από χρήμα σε ομόλογα.

Σύμφωνα με γράμμα της ΤτΕ προς το ΤΕΕ στις 4/9/2012 η ανταλλαγή ομολόγων του PSI στις 12/3/2012 η ζημιά που προέκυψε στο Ενεργητικό Κοινό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 10 δισ. € από 21 δισ €. Σε άλλες τις επιστολές η ΤτΕ ανάλογα με τον αποστολέα στον οποίο απευθύνεται αναφέρει διαφορετικά ποσά ή δεν αναφέρεται καθόλου σε ονομαστική αξία, αλλά μόνο σε τρέχουσα. Από σειρά άλλων στοιχείων εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά για το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ανέρχεται σε περισσότερο από 2 δισ. € επί συνόλου 3,2 δισ. €.

Επιπλέον επειδή η ανταλλαγή ομολόγων συνεχίζεται, κάθε 1€ εισφοράς μας, τοποθετείται στον Κοινό Λογαριασμό, ομολογοποιείται αυτόματα και χάνει σημαντικό μέρος της αξίας του, εις όφελος των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Στην καταλήστευση του ταμείου ας προσθέσουμε τα 600 εκ. € τα οποία οφείλει το Κράτος στο Ταμείο από την τριμερή χρηματοδότηση του Ν.2084/92.

Η ηγεσία του ΤΕΕ αξιοποιώντας την δεινή θέση στην οποία βρίσκονται τα αποθεματικά του ταμείου προχωράει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής κατά 400 εκ. € με την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ, με το ανεκδιήγητο επιχείρημα ότι έτσι αφενός σώζονται τα αποθεματικά, αφετέρου διατηρείται ζωντανή η τελευταία δημόσια τράπεζα.

Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από την διατήρηση κύκλων και συμφερόντων του ΤΕΕ στο παιχνίδι της διαπραγμάτευσης για τη συγχώνευση της Τράπεζας Αττικής σε κάποιο από τα τραπεζικά σχήματα στα οποία θα συμμετάσχουν θέλοντας και μη οι άλλοι δύο συμμέτοχοι στην Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Περίθαλψη – Προνοιακές παροχές

Με βάση τον 4075/12 ο Κλάδος Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΤ) και συνολικά του ΕΤΑΑ, εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ήδη έχει έλλειμμα 2,5 δισ. €, με προφανή στόχο την καταλήστευση των ταμείων υγείας και την εξαφάνιση των προνοιακών παροχών όλων των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ.

Η ηγεσία του ΤΕΕ αφού για 2,5 χρόνια δεν ευαισθητοποιήθηκε από το καθημερινό δράμα των συναδέλφων να προσπαθούν να εξυπηρετηθούν από μια υπηρεσία εξαιρετικά και σκόπιμα υποστελεχομένη,
σήμερα αντιμετωπίζει την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ με ακόμα πιο κοινωνικά ανάλγητο τρόπο, επιχειρώντας την μετατροπή του ΚΥΤ σε ΝΠΙΔ χωρίς την κρατική χρηματοδότηση και προφανώς λειτουργώντας με τα πιο άγρια ιδιωτικο- οικονομικά ανταποδοτικά κριτήρια.

5. Φορολογία

Θεσμοθετείται η κατάργηση του αφορολόγητου και καθιερώνεται ενιαίος συντελεστής 35% από το 1ο €.

Το ΤΕΕ όταν τέθηκε σε εφαρμογή το τέλος επιτηδεύματος ποιες ακριβώς σχέσεις είχε με την Κυβέρνηση;
Η τοποθέτηση του πρώην Ά αντιπροέδρου της ΔΕ/τεε κ. Αλεξιάδη (ΔΚΜ) σε θέση γ.γ. ΥΠΕΚΑ όπως και η τοποθέτηση της κας. Μπάτσου Ά αντιπροέδρου της Α/τεε (Συν. – ΔΗΜΑΡ) σε θέση Προέδρου του Οργ. Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, είναι ενδεικτικές του πολιτικού εναγκαλισμού της ηγετικής ομάδας του ΤΕΕ με την κυβέρνηση και ειδικά με τα εποπτεύοντα Υπουργία.
Πώς θα μπορούσε το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό να απεκδυθεί το ρόλο του και να αντιδράσει σε πολιτικές που τσακίζουν τους μηχανικούς, όταν την ίδια στιγμή συμμετέχει οργανικά στην κυβέρνηση που ασκεί και ορίζει αυτές τις πολιτικές.
Είναι σχεδόν διαχρονικό στοιχείο της στάσης της ηγεσίας του ΤΕΕ, ότι ενδιαφέρεται δήθεν για το πολύ σοβαρό επιστημονικό συμβουλευτικό έργο προς το κράτος, ακόμα και όταν το ίδιο το κράτος επιτίθεται στην πλειοψηφία των μηχανικών τους οποίους η ηγεσία του ΤΕΕ δήθεν εκπροσωπεί.

6. Συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας

Όπως επιβεβαιώνεται και από το Δελτίο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στις 22/10/12, οι Δείκτες Τιμών Κόστους Κατασκευής νέων κτηρίων παραμένουν σε ανοδική τροχιά παρότι συρρικνώνεται σημαντικά η κατασκευαστική δραστηριότητα.
Ο µέσος ∆είκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 4,1%, έναντι μείωσης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

grafima3 grafima4

Εκτιμήσεις – συμπεράσματα

1. Τα υφεσιακά αποτελέσματα της ασκούμενης μνημονιακής πολιτικής μέχρι στιγμής δεν τοποθετούν έστω μερίδες του ελληνικού κεφαλαίου σε ένα εναλλακτικό καπιταλιστικό σχέδιο εκτός του μνημονίου, του € και της Ε.Ε.. Παρότι υποδεικνύεται στο ελληνικό κεφάλαιο από εξωτερικούς παράγοντες ότι θα καταστραφεί μέσα στα όρια της κοινωνικής καταστροφής που το ίδιο δημιουργεί στην Ελλάδα, παρά ταύτα παραμένει στοιχισμένο πίσω από την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και δείχνει να αποδέχεται τη θέση του μέσα σε αυτή.
Τμήμα αυτής της πολιτικής είναι η περεταίρω συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα, η συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου, η αναπροσαρμογή της βιομηχανικής παραγωγής με κύριο προσανατολισμό την εξαγωγική δραστηριότητα, η διεύρυνση της δραστηριότητας σε τομείς υπηρεσιών υψηλής τεχνολογικής στάθμης.
Το ξεπέρασμα της κρίσης από την πλευρά του ελληνικού κεφαλαίου αφορά βεβαίως και στην προσπάθεια αρπαγής της δημόσιας γης, απελευθέρωσης των εμποδίων για την ανεξέλεγκτη δόμηση, εκποίησης δημοσιών υποδομών και εταιρειών.

2. Ο μηχανικός «παραγωγής» σε συνθήκες όξυνσης της κρίσης του νεοφιλελευθερισμού βρίσκεται σε ένα ιδεολογικό σταυροδρόμι. Η βιομηχανία αποτελεί κυρίαρχο τόπο ταξικού ανταγωνισμού και εμπέδωσης κοινωνικών ιεραρχικών θέσεων. Στόχος της εργοδοσίας είναι να πιέσει οικονομικά αλλά και ιδεολογικά τους νέους επιστήμονες μηχανικούς ώστε αυτοί να πολωθούν με τα συμφέροντα των κατόχων των μέσων παραγωγής, δημιουργώντας ένα νέο εκτελεστικό όργανο διάλυσης συλλογικών διεκδικήσεων.
Απέναντι στην κατάργηση των ΣΣΕ και της συνδικαλιστικής διεκδίκησης προβάλει η ψευδοιδεολογια της πολυεθνικής, της εταιρίας και του "εταιρικου συμφέροντος". Όμως η οξυνση της ταξικής πάλης στους χωρους εργασίας παραμένει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, όσο το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων συρρικνώνεται και όσο οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εγγυηθούν συμβόλαια κοινωνικών εταίρων (σωματείο-εργοδότης). Από την άλλη πλευρά, ο μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στον δευτερογενή τομέα, όσο και αν συμπιέζεται, όσο και αν περικόπτονται τα δικαιώματα του δεν είναι κατά ανάγκη πολωμένος με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, αντιθέτως μπορεί να αντιδραστικοποιηθει σαν κοινωνικός κλάδος.
Αποτελεί ιστορικό επίδικο της παρέμβασης της αριστεράς σε αυτούς τους χώρους, να πολώσει τους μηχανικούς προς τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, ειδικά όταν η μαζικοποίηση και ο τρόπος ένταξης στο επάγγελμα δεν αντιστοιχεί στην εικόνα της κοινωνικής και τεχνικής ελίτ του παρελθόντος,

grafima5

3. Ο καθορισμός των επιδιώξεων του ελληνικού κεφαλαίου και οι στρατηγικές του επιλογές αυτή την περίοδο απαιτούν την διαμόρφωση ενός τύπου συλλογικού εργαζομένου τέτοιου που να μπορεί να ανταποκριθεί στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Η θέση του μηχανικού στον τεχνικό και κοινωνικό καταμερισμό εργασίας τροποποιείται ριζικά.

Είναι σαφές ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στοχεύουν στη δραστική μείωση του αριθμού των μηχανικών που θα παραμείνουν στο επάγγελμα, με τον περιορισμό ειδικά των αυτοαπασχολούμενων, με την οικονομική υποβάθμιση όσων εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και με τις απολύσεις στο Δημόσιο και τις πέριξ αυτού Α.Ε.
Τοποθετούνται μια σειρά από φορολογικά, ασφαλιστικά και επαγγελματικά εμπόδια τα οποία οδηγούν στην έξοδο από το επάγγελμα του μηχανικού πάνω από τα σημερινά μισά μέλη του ΤΕΕ.
Είναι μια κίνηση υπαλληλοποίησης και μάλιστα με όρους ταξικής επιβολής, όσων μηχανικών παραμείνουν στο επάγγελμα, σε συνθήκες ισοπέδωσης των ΣΣΕ και εργασιακών δικαιωμάτων.

4. Όπως τροποποιείται η θέση του μηχανικού, αντίστοιχα τροποποιείται και η θέση του ΤΕΕ.
Παρότι οι φραστικοί λεονταρισμοί της ηγεσίας του ΤΕΕ δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζουν ως προς την ουσία της πολιτικής στάση της, σήμερα η επίσημη θέση του ΤΕΕ βρίσκεται σε απόσταση αναφορικά με τις στρατηγικές επιδιώξεις της πολιτείας για τη λειτουργία του, παρότι μια σειρά σχετικά αυτονομημένων μηχανισμών στο εσωτερικό του συνεχίζουν να συνεργάζονται με το κράτος χωρίς προβλήματα. Συγκεκριμένα η στάση του κράτους απέναντι στον «επίσημο τεχνικό σύμβουλό» του:
- Αποφασίστηκε να του στερηθεί ο κύριος οικονομικός πόρος, (2%) επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών και (2‰) εκ των καταβαλλομένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων.
- Αποφασίστηκε να παρακαμφθεί μέσω της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους μηχανικούς να παρέχουν χειρόγραφες βεβαιώσεις που αφορούν τη σύναψη συμβολαιογραφικών πράξεων, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
- Καταργείται το ΠΔ38/2010 σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 36, σύμφωνα με το οποίο το ΤΕΕ θα αναλάμβανε την αρμοδιότητα αναγνώρισης ισοτιμίας επαγγελματικών δικαιωμάτων.
- Τα μέλη της ΔΕ/τεε για πρώτη φορά διώκονται από τον οικονομικό εισαγγελέα για την απενεργοποίηση των διαδικτυακών εφαρμογών του ΤΕΕ.
Το ζήτημα πάνω στο οποίο το ΤΕΕ δεν θα κάνει πίσω, δεν είναι προφανώς η υποβάθμιση ή η εξαφάνιση της πλειοψηφίας των μηχανικών, αλλά η ανάδειξή του σε φορέα πιστοποίησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων.
Σε αυτό το θέμα η επιλογή του κράτους δεν είναι ακόμα οριστική. Από τη μια πλευρά θα ήθελε την ύπαρξη του ΤΕΕ ως ενεργούμενό του και πρόθυμο διεκπεραιωτή της απορρύθμισης όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων, από την άλλη θα ήθελε στρατηγικά να διαλύσει κάθε συλλογικότητα η οποία εκπροσωπεί συλλογικά υλικά συμφέροντα.

5. Η ίδρυση του υπουργείου Συγκοινωνίας το 1914, η µετατόπιση του Πολυτεχνείου στην ακαδηµαϊκή βαθµίδα και τέλος η ίδρυση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας το 1923 αποτέλεσαν τα θεσμικά σύμβολα μιας περιόδου ανάπτυξης του τεχνοκρατικού ιδεώδους του Μεσοπολέμου με το οποίο συνδέθηκε η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού.
Σήμερα πολλά χρόνια μετά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής δεν υπηρετούνται με την κοινωνική άνοδο μεσοστρωμάτων όπως οι μηχανικοί.
Η φυσιογνωσία του ΤΕΕ και η παρέµβασή του στα δημόσια πράγματα οικοδομήθηκε πάνω στην αναζήτηση µίας ισορροπίας ανάµεσα στους δύο καταστατικά προβλεπόµενους ρόλους του : του
τεχνικού συμβούλου του κράτους και του εκφραστή των επαγγελτικών συμφερόντων των Ελλήνων μηχανικών.
Η αλλαγή στάσης της ηγεσίας του ΤΕΕ τον τελευταίο ένα μήνα, από τον κυβερνητισμό στην προσπάθεια υιοθέτησης συνδικαλιστικών πρακτικών αποτελεί προϊόν της σύγκρουσης του ενός ρόλου του ΤΕΕ με τον άλλο. Όσο αυτή η αντίθεση παραμένει ενεργή, η διάρρυξη των στενών σχέσεων του ΤΕΕ με το κράτος πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όπως επίσης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η πλήρης αποδόμηση της παραταξιακής συμμαχίας που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές στη διοίκηση του ΤΕΕ(παραιτήσεις και απαίτηση εκλογών από ΕΛΕΜ, ΔΚΜ).

grafima6

6. Ειδικό στοιχείο προς αποτίμηση αποτελεί η εισαγγελική παρέμβαση με την μορφή της κατεπείγουσας διερεύνησης κακουργηματικών πράξεων για τα μέλη της ΔΕ/τεε που ευθύνονται με την απόφαση αναστολής της λειτουργίας του ΤΕΕ τον τελευταίο ένα μήνα.
Πέρα από το ότι αποδεικνύει ότι ακόμα και θεσμοί που βρίσκοταν πολύ κοντά στην άσκηση κυβερνητικής εξουσίας δεν εξαιρούνται από την σκλήρυνση του κρατικού αυταρχισμού απέναντι σε πολιτικές διεκδικήσεις, η αιτιολόγηση της δίωξης μας διδάσκει πώς δεν θα πρέπει να τοποθετούμαστε στα όργανα του ΤΕΕ.
Το προς διερεύνηση κακούργημα αφορά στην οικονομική επιβάρρυνση του δημοσίου από τις υπέρ του κρατήσεις στις τεχνικές υπηρεσίες που το ΤΕΕ ανέστειλε και στην πρόκληση κοινωνικής αναταραχής σε διαμαρτυρόμενους μηχανικούς που εμποδιζόταν να ασκήσουν το επάγγελμα.
Αντί από την πρώτη στιγμή όλες οι παρατάξεις να αντιληφθούν την πολιτική σημασία της τοποθέτησης συνέχισης των «κινητοποιήσεων» και μάλιστα όχι κάτω από το σκεπτικό της ηγεσίας του ΤΕΕ, υπό το βάρρος της εισαγγελικής παρέμβασης, εντούτοις μια τοποθέτηση στα όρια του μικροαστικού ωφελιμισμού διαπέρασε οριζόντια όλο το πολιτικό φάσμα των παρατάξεων που παρεμβαίνουν το ΤΕΕ, ακόμα και αυτών που τοποθετούνται στην αριστερά.
Η στάση μας στη ΔΕ και την Α/τεε για το θέμα καθορίστηκε εξαρχής από την πολιτική ιεράρχηση του κυβερνητικού φασισμού ως κρισιμότερου από το πολιτικά προβληματικό πλαίσιο της ηγεσίας του ΤΕΕ και ως τέτοια αναγνωρίζεται από όλες τις παρατάξεις, πολλές εκ των οποίων στη συνέχεια την υιοθέτησαν.

7. Η εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή μηχανικών στις δύο ανοιχτές συγκεντρώσεις τις οποίες κάλεσε τον τελευταίο μήνα η ηγεσία του ΤΕΕ, αλλά και η μη ύπαρξη εναλλακτικών συλλογικών πρακτικών, καταδεικνύει με τον πλεόν σαφή τρόπο την κρίση συλλογικής εκπροσώπησης υλικών συμφερόντων των μηχανικών από τα υφιστάμενα συλλογικά όργανα.
Είναι δεδομένο ότι λόγω της μακράς φιλοκυβερνητικής στάσης του, αλλά και της πολύ πρόσφατης στάσης του στο θέμα της αύξησης των εισφορών και της τράπεζας αττικής, ήταν εξαρχής υπονομευμένη κάθε κινητοποίηση την οποία καλούσε.
Εν πολλοίς οι «κινητοποιήσεις του ΤΕΕ» δεν αποφασίστηκαν, δεν υλοποιήθηκαν και δεν εξέφρασαν τους μηχανικούς, αλλά στενά την ηγεσία του.
Το ΤΕΕ, οι σύλλογοι διπλωματούχων, η ΕΜΔΥΔΑΣ και τα σωματεία του ιδιωτικού τομέα, σε αυτή τη συγκυρία της πιο βάρβαρης και συνολικής επίθεσης απέναντι στα δικαιώματα των μελών τους, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν στοιχειώδεις αντιστάσεις αγώνα και κινητοποίησης.
Προφανώς υφίστανται υποκειμενικοί και αντικειμενικοί λόγοι διαφορετικοι για την κάθε μορφή συλλογικής οργάνωσης, όπως επίσης θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η παρέμβαση στο εσωτερικό τους έχει δυσκολίες που οφείλονται στην διαμόρφωση μιας σκληρή ιδεολογικής ταυτότητας.
Εξαίρεση στην άμαζη εικόνα των «κινητοποιήσεων» του τελευταίου μήνα αποτελούν οι παντεχνικές συνελεύσεις σε πόλεις της περιφέρειας με συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων και σε αρκετές αποφάσεις με πολιτικό πλαίσιο πολυ κοντά σε αυτό της ΣΑΜ.

Τα καθήκοντα της Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών

1. Δεν υπάρχει περιθώριο υπαναχώρησης από μια προσπάθεια εμπλοκής του ευρύτερου δυνατού δυναμικού των συναδέλφων σε κινητοποιήσεις αντίστασης στην επιχειρούμενη εξόντωσή μας. Θα πρέπει να επιχειρήσουμε τη συγκρότηση ανεξάρτητου κέντρου αγώνα χωρίς να σταματήσουμε να παρεμβαίνουμε στο ΤΕΕ και τα σωματεία. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα πριν εκπνεύσει εντελώς το αγωνιστικό κλίμα της περιόδου, με τη μορφή της πρωτοβουλίας συλλογικών φορέων και εκλεγμένων συνδικαλιστών μηχανικών, με συνεργασία κοντινών πολιτικών δυνάμεων και με χαρακτήρα που να αναδικνύει με απλό και σαφή τρόπο ποια είναι η επόμενη μέρα για τους μηχανικούς και τι (δεν) μπορούμε να περιμένουμε από τις υφιστάμενες μορφές συλλογικής οργάνωσης

2. Στην αιτηματολογία μας πρέπει να παραμείνει ψηλά η λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών, η πρόταση για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των συναδέλφων χωρίς προϋποθέσεις, όπως και η στήριξη των ανέργων μηχανικών, τα οποία υπογραμμίζουν στις αποφάσεις τους όλες οι παντεχνικές συνελέυσεις.

3. Είναι σημαντικό σε αυτή την κίνηση να εμπλακεί η περιφέρεια, αναδεικνύοντας ως ειδικότερο στοιχείο την σκοπιμότητα διακοπής της έκδοσης του δελτίου του ΤΕΕ τα τελευταία 2,5 χρόνια και η στέρηση βήματος διαλόγου για τις παρατάξεις. Η διάχυτη πληροφορία για όλα τα θέματα δεν συνιστά ενημέρωση. Η ενημέρωση καταρχάς απαιτεί μια ημερήσια διάταξη και με την μη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου αυτή έχει εκλείψει

4. Η προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να περιοριστεί στη ενημέρωση των άμεσων επιπτώσεων από τις ασκούμενες πολιτικές και στην αγωνιστική αντίσταση των μηχανικών ως αναγκαίο μέσο πάλης, επιπλέον είναι σημαντικό ο αγώνας μας να οικοδομήσει ευρύτερα κοινωνικά ερείσματα.
Η ΣΑΜ πρέπει να μετατραπεί σε ζωντανό πολιτικό εργαστήριο για θέματα που δεν άπτονται μόνο της παρέμβασης στα των μηχανικών και του ΤΕΕ, συμβάλλοντας
- στην διατύπωση πρότασης παραγωγικής και κοινωνικής επιβίωσης σε συνθήκες αποδέσμευσης της Ελλάδας από την Ε.Ε.
- στην ανανέωση της εσωτερικής συζήτησης για την αλληλεπίδραση με συντρόφους που παρεμβαίνουν στα σωματεία και τους επιστημονικούς συλλόγους,
- στην αναδειξη των επιπτώσεων της αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης, ειδικά σε ότι αφορά στη διαχείρηση του δημόσιου χώρου στις πολεις, στην τροφοδότηση με τεχνικές επεξεργασίες σχημάτων και προτοβουλιών πολιτών και κατοικων
- με επιμονή στη συζήτηση για την μετωπική ενοτητα της αριστεράς στον κλάδο

5. Οφείλουμε τέλος να λειτουργήσουμε πιο συστηματικά ως παράταξη. Με τακτικές συνεδριάσεις σε όλες τις πόλεις, με καταγραφή των δυνάμεων μας, με συλλογική διαχείρηση των καναλιών επικοινωνίας και του blog.

 

Βραδής Στέλιος

Κοντομάρης Σπύρος

Παράσχος Παναγιώτης

εικόνα Viber 2024-01-21 16-02-37-708

book-128Περιοδικό

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

periodika

posterΑφίσες

afises

video-playΒίντεο

video